TR EN
blog_page
MEKANİK TASARIMI

Burada tasarlıyor, burada üretiyoruz!


Elektromekanik cihazlarımızın mimari tasarımları, mukavemet hesapları ve ısı transfer hesapları firmamız bünyesinde yapılmaktadır. Bu hesaplamalar için bilgisayar destekli analiz programları kullanılmaktadır. Böylelikle çevre koşulları bilgisayar ortamında örneklenmektedir. Test süreçleri için zaman ve prototip üretimi açısından da maliyet kazancı sağlanmaktadır.

Tasarlanan kartların birbirleriyle ve cihazın yapısal kısımlarıyla uyumlulukları, tümüyle Andasis tasarrufunda olmaktadır. Andasis tasarım ekibi, kartların kendisine veya mekanik aksamlara müdahale ederek mükemmel uyumu sağlamaktadır. Bilgisayar destekli tasarımdan sonra, yurt içindeki çözüm ortaklarıyla üretim yapılmaktadır.

Tasarlanan ürünler; başından sonuna kadar takip edilebilmekte ve gerekli görülen tüm revizyonlar, sürecin herhangi bir bölümünde, anında yapılabilmektedir. Milli tasarım ve yerli üretimin tüm avantajlarından faydalanılmakta, müşteri isterleri ve teknik şartname isterlerine, test süreci gerekliliklerine müdahale edilerek uyumlu ve esnek elektromekanik cihaz tasarımları yapılmaktadır.
CAD tabanlı elektronik cihaz tasarımı ve optimizasyonu yapılmaktadır. Elektronik kart ve bileşenlerin girişim kontrolleri yapısal tasarımları ve ısıl analizleri yapılmaktadır.

Cihazların ısıtma ve soğutma ihtiyaçlarına göre kapasite analizi:

▲ Kondüksiyon ile ısı transferi ile bir kalıp üzerindeki sıcaklık dağılımının hesaplanması
▲ Doğal ve zorlanmış konveksiyon ile ısı transfer analizleri
▲ Zamana bağlı soğutma
▲ Kalıp soğutma analizleri
▲ Radyasyon ile ısı transferi ile aydınlatma ünitesinin sıcaklık dağılımının hesaplanması
▲ Sızdırmazlık isterlerine uygun olarak doğal veya zorlanmış ısı transferi
▲ Soğutucu kanat tasarımında radyasyon etkisi ve analizi