TR EN
home_page
SİSTEM TASARIMI
Fikrinizi, problemlerinizi ve isterlerinizi temel alarak taslak bir sistem mimarisi oluşturuyoruz. Taslaktan çözüme giderken titiz sistematik bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Detaylı tasarım sürecinde sistemin çalışabilirliğini, verimliliğini, var olan sistemlerle uyumunu, uluslararası protokollere ve standartlara uyumunu, test süreçlerini ve maliyetini dikkatli bir çalışmanın sonucunda özenle tespit ediyoruz. Donanım ve yazılım tecrübemizle birleştirip uluslararası standartlarda ürünler tasarlıyoruz.

3 ana aşamada sistem tasarımı yapılmaktadır:

Fikirden Ürüne: Aklınıza gelen, evinizde iş yerinizde karşılaştığınız çeşitli problemlere çözüm olarak bulduğunuz yaratıcı fikirlerinizi elektronik ürünlere ve sistemlere dönüştürüyoruz.

Şartnameden Ürüne: Herhangi bir işletmenin, özel sektör veya devlet kurumunun ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanmış teknik şartnamelere göre sistemler tasarlıyor, şartname gereği istenilen bütün standartlarda ürünler geliştiriyoruz.

İhtiyaçtan Ürüne: İşletmenizde iletişim, üretim, depolama, kalite gibi alanlarda birtakım problemleriniz var fakat çözümün ne olacağını nasıl bir ürün ya da sistemle karşılanacağını bilmiyorsanız sizler için ihtiyaçlarınız doğrultusunda elektronik sistemler tasarlıyoruz.